Lesjak Turizem
EN / DE

Program razvoja podeželja 2014 - 2020

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014 - 2020

NAZIV AKTIVNOSTI: PODUKREP 6.3 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI, NAMENJENE RAZVOJU MAJHNIH KMETIJ

Nikolaj Lesjak je za razvoj kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva iz naslova podukrepa 6.3. »Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

POVZETEK: Nikolaj Lesjak je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.3. »Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij«. Zavezal se je, da bo na kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2020.

Na kmetiji je glavna dejavnost proizvodnja mleka in dopolnilna dejavnost turizem na kmetiji. S pridobljenimi sredstvi iz ukrepa 6.3. se bo kupil računalnik, traktorski plato in vrtavkasti zgrabljalnik.

PRIČAKOVANI REZULTATI: Zgrabljalnik za boljšo pridelavo krme, plato za lažji transpotr repro materjala in računalnik za lažje in hitrejše urejanje birokracije.

DODATNE INFORMACIJE:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja